-   H R A   -   S A M O T A   -   Z I M N Í   P Ř Í R O D A   -   T Ě L O   A   D U Š E   -   S P O L E Č E N S T V Í   - P Ř E K O N Á N Í   V L A S T N Í C H   H R A N I C  -

 
 

 > HOME PAGE

 > Termíny kurzu

 > Přihláška a dotazník

 > Místo konání

 > Co s sebou

 > Ke stažení

 > Foto-galerie

 > Dojmy účastníků

 > Kontakt

 > English info

 

 

Zkuste s námi poznat jaké to bude... až se zima zeptá!

Zveme Vás k účasti na zážitkovém zimním kurzu. Nabízíme Vám několik dní putování v pohraniční horské přírodě i kousek tepla uvnitř skromné horské chaty.

AKTUÁLNĚ

23. 2. 2020:
Rok 2020 je sudý, to znamená, že letos jsme organizovali tzv. obroční putování - pro všechny, kteří se v minulosti našeho kurzu zúčastnili; po dvou skandinávských expedicích jsme se letos vypravili jen na třídenní putování po Höllengebirge v Rakousku; jaké to bylo můžete vídět na videu níže nebo ve fotogalerii
14. 2. 2019:
Všechno jsme zvládli... 45 km na sněžnicích, se stanem, sluncem v zádech... Video z našeho putování je níže, odkaz na fotky v galerii. Teď už se pomalu chystáme na závěrečnou víkendovku ;-)
22. 1. 2019:
Pár fotek jako připomínku a ukázku toho, jaké to bylo na úvodní víkendovce AZZ 2019 nabízíme v naší fotogalerii, podívejte se tady


Celý kurz má tři části: 
> Úvodní víkend je zaměřen na seznámení účastníků a metodickou průpravu pobytu v zimní přírodě. 
> Hlavní část kurzu trvá 6 dní - tři z nich patří putování a bivakování v zimní přírodě, zbývající čas věnujeme zážitkovému programu v cíli putování. 
> Závěrečný víkend je o vzpomínkách, nových výzvách a opět... o krajině a lidech v ní žíjících.

Cílem kurzu je nabídnout jeho účastníkům možnost proniknout hlouběji do svého nitra - poznat sám sebe v nezvyklé situaci, poznat své hranice. Chceme spolu s vámi rozjímat v tichu, sami uprostřed hor; chceme přijmout dary, které nám nabízí společenství podobně smýšlejících lidí. Nabízíme vám možnost vyzkoušet různé typy zážitkových aktivit i nahlédnout do zákulisí přípravy celé akce.