-   H R A   -   S A M O T A   -   Z I M N Í   P Ř Í R O D A   -   T Ě L O   A   D U Š E   -   S P O L E Č E N S T V Í   - P Ř E K O N Á N Í   V L A S T N Í C H   H R A N I C  -

 
 

 > HOME PAGE

 > Termíny kurzu

 > Přihláška a dotazník

 > Místo konání

 > Co s sebou

 > Ke stažení

 > Foto-galerie

 > Dojmy účastníků

 > Kontakt

 > English info

 

 

Zkuste s námi poznat jaké to bude... až se zima zeptá!

Zveme Vás k účasti na zážitkovém zimním kurzu. Nabízíme Vám několik dní putování v pohraniční horské přírodě i kousek tepla uvnitř skromné horské chaty.

AKTUÁLNĚ

15. 1. 2019:
Máme za sebou úvodní víkend; už za tři týdny budeme uprostřed putování na pomezí Jeseníků a Rychlebských hor, bude nás hodně a bude to parádní ;-)
2. 1. 2019:
Dnes jsme 14 přihlášeným účastníkům odeslali pozvánku k úvodnímu víkendu, který se uskuteční už tradičně na samotě Lipiny... v kraji oblých kopečků z pohlednic Josefa Lady :-)
11. 11. 2018:
Martin zatím na bílém koni vyčkává... ale Vy neváhejte! Přihlášky přijímáme už od 15. 11. 2018! Jen do konce roku nebo vyčerpání kapacity kurzu!
30. 10. 2018:
Jaké to bylo na úvodní metodické víkendovce minulého kurzu v roce 2017? Podívejte se na video vzpomínku dříve, než se zima zeptá!


Celý kurz má tři části: 
> Úvodní víkend je zaměřen na seznámení účastníků a metodickou průpravu pobytu v zimní přírodě. 
> Hlavní část kurzu trvá 6 dní - tři z nich patří putování a bivakování v zimní přírodě, zbývající čas věnujeme zážitkovému programu v cíli putování. 
> Závěrečný víkend je o vzpomínkách, nových výzvách a opět... o krajině a lidech v ní žíjících.

Cílem kurzu je nabídnout jeho účastníkům možnost proniknout hlouběji do svého nitra - poznat sám sebe v nezvyklé situaci, poznat své hranice. Chceme spolu s vámi rozjímat v tichu, sami uprostřed hor; chceme přijmout dary, které nám nabízí společenství podobně smýšlejících lidí. Nabízíme vám možnost vyzkoušet různé typy zážitkových aktivit i nahlédnout do zákulisí přípravy celé akce.