-   H R A   -   S A M O T A   -   Z I M N Í   P Ř Í R O D A   -   T Ě L O   A   D U Š E   -   S P O L E Č E N S T V Í   - P Ř E K O N Á N Í   V L A S T N Í C H   H R A N I C  -

 
 

 > HOME PAGE

 > Termíny kurzu

 > Přihláška a dotazník

 > Místo konání

 > Co s sebou

 > Ke stažení

> Foto-galerie

 > Dojmy účastníků

> Kontakt

 

 

Jak to vypadalo ... když se zima ptala?

2019:
>>>
foto-galerie z první víkendovky (LIPINY U BENEŠOVA)
>>> video z úvodního víkendu (LIPINY U BENEŠOVA)
>>> foto-galerie z putování (RYCHLEBY, JESENÍKY)
>>> video z putování (RYCHLEBY, JESENÍKY)

2018:
>>>
foto-galerie z AZZ SPECIAL (ŠVĚDSKO, Abisko)
>>> video z AZZ SPECIAL (ŠVĚDSKO, Abisko)

2017:
>>>
foto-galerie z první víkendovky (LIPINY U BENEŠOVA)
>>> video z první víkendovky (LIPINY U BENEŠOVA)

>>> foto-galerie z hlavní části (JIZERSKÉ HORY)
>>> foto-galerie z druhé víkendovky (NOVOHRADSKÉ HORY)

2016:
>>>
foto-galerie z AZZ SPECIAL (NORSKO, Hardangervida)

2015:
>>>
foto-galerie z první víkendovky (LIPINY U BENEŠOVA)
>>> foto-galerie z hlavní části (JESENÍKY)
>>> foto-galerie z druhé víkendovky (NOVOHRADSKÉ HORY)

2014:
>>>
foto-galerie z AZZ SPECIAL (RAKOUSKO, Dachstein)
>>> video z AZZ SPECIAL (RAKOUSKO, Dachstein)

2013:
>>>
foto-galerie z úvodní víkendovky (LIPINY U BENEŠOVA)
>>> foto-galerie z hlavní části (KRALICKÝ SNĚŽNÍK, RYCHLEBSKÉ HORY)
>>> video z hlavní části (KRALICKÝ SNĚŽNÍK, RYCHLEBSKÉ HORY)

2012:
>>>
foto-galerie z průzkumné víkendovky (NOVOHRADSKÉ HORY)

>>> foto-galerie z úvodní víkendovky (LIPINY U BENEŠOVA)
>>> foto-galerie z hlavní části (KRALICKÝ SNĚŽNÍK)
>>> video z hlavní části (KRALICKÝ SNĚŽNÍK)

>>> foto-galerie ze závěrečné víkendovky (NOVOHRADSKÉ HORY)