-   H R A   -   S A M O T A   -   Z I M N Í   P Ř Í R O D A   -   T Ě L O   A   D U Š E   -   S P O L E Č E N S T V Í   - P Ř E K O N Á N Í   V L A S T N Í C H   H R A N I C  -

 
 

 > HOME PAGE

 > Termíny kurzu

 > Přihláška a dotazník

 > Místo konání

 > Co s sebou

 > Ke stažení

 > Foto-galerie

 > Dojmy účastníků

 > Kontakt

 

 

 

 

 

Ptejte se dříve než se zima zeptá!

Celý kurz je pořádán vyučujícími, studenty, absolventy Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a jejich kamarády. V týmu máme instruktory zimních akcí, absolventy minulých ročníků, rodilé horaly i prosté nadšence tohoto ročního období. Kurz je veden jako akce otevřená pro širokou veřejnost, tj. kohokoliv staršího 18 let. V případě potřeby nás kontaktujte s dotazem, níže uvedené kontakty rovněž použijte pro zaslání přihlášky a platbu účastnického poplatku.
 

Koordinátor kurzu

Mgr. Richard Macků, Ph.D.
PF JU
Dukelská 9
370 01 České Budějovice
mackur@jcu.cz
606 742 938

pro potřeby osobního kontaktu:
2. patro, č. dveří D 209

číslo účtu pro platbu účastnického poplatku:
0-1557479113/0800

instagram.com/azsezimazepta

facebook.com/azsezimazepta

twitter.com/azsezimazepta

azsezimazepta.cz