-   H R A   -   S A M O T A   -   Z I M N Í   P Ř Í R O D A   -   T Ě L O   A   D U Š E   -   S P O L E Č E N S T V Í   - P Ř E K O N Á N Í   V L A S T N Í C H   H R A N I C  -

 
 

 > HOME PAGE

 > Termíny kurzu

 > Přihláška a dotazník

 > Místo konání

 > Co s sebou

 > Ke stažení

 > Foto-galerie

 > Dojmy účastníků

 > Kontakt

 

 

 

 

Kde to bude? To poznáte jasně ... až se zima zeptá!

Kdepak, místo konání vám dopředu neprozradíme. Určitě půjde o inspirativní prostředí, určitě budeme putovat blízko hranic a určitě to bude na horách. Místo první víkendovky bude odtajněno první lednový týden; místa konání ostatních akcí se dozvíte vždy v průběhu předcházející části.
 
1. část kurzu Lipiny u Benešova
2. část kurzu (hlavní) Kdepak, to teď ještě neprozradíme...
3 část kurzu Dozvíte se v pravý čas na pravém místě ;-)