-   H R A   -   S A M O T A   -   Z I M N Í   P Ř Í R O D A   -   T Ě L O   A   D U Š E   -   S P O L E Č E N S T V Í   - P Ř E K O N Á N Í   V L A S T N Í C H   H R A N I C  -

 
 

 > HOME PAGE

 > Termíny kurzu

 > Přihláška a dotazník

 > Místo konání

 > Co s sebou

 > Ke stažení

 > Foto-galerie

 > Dojmy účastníků

 > Kontakt

 

 

 

 

Chcete vědět, kdy to bude... až se zima zeptá?

Všechny tři části pokládáme za jeden kompaktní celek, proto u vážných zájemců o kurz předpokládáme účast jak na hlavní části, tak na obou víkendovkách. Jste vážní zájemci?
Pokud však patříte mezi ty, kteří chtějí prožít "jen" příjemný víkend v hezkém prostředí, s partou fajn lidí... pojeďte s námi na úvodní víkendovku. Dozvíte se spoustu zajímavostí z metodiky pobytu a pohybu v zimní přírodě...
* 

1. část - seznámení, metodika pobytu v přírodě 13. - 15. 1. 2023
2. část - putování a zimní zážitkový pobyt 7.-12. 2. 2023
3. část - reflexe, metodika + putování předjařím 3.-5. 3. 2023
 
Začátek přihlašování 15. 11. 2022
Mezní termín přihlášení 31. 12. 2022, 23:59
info pro účastníky 1. části první týden v lednu

 

*) Pokud na kurz jedete v rámci výuky, informujte se u vyučujícího či garanta předmětu, zda vyžaduje účast na všech částech kurzu