-   H R A   -   S A M O T A   -   Z I M N Í   P Ř Í R O D A   -   T Ě L O   A   D U Š E   -   S P O L E Č E N S T V Í   - P Ř E K O N Á N Í   V L A S T N Í C H   H R A N I C  -

 
 

 > HOME PAGE

 > Termíny kurzu

 > Přihláška a dotazník

 > Místo konání

 > Co s sebou

 > Ke stažení

 > Foto-galerie

 > Dojmy účastníků

 > Kontakt

 

 

 

 

Je rozhodnuto. Chci vědět, jaké to bude... až se zima zeptá!

Pokud jste se rozhodli, že do toho s námi půjdete, stáhněte si níže pdf dokument s přihláškou a dotazníkem; vyplňte pdf v počítači a odešlte na mail nebo jej vytiskněte a pošlete poštou na uvedenou adresu. Začátkem ledna vám dáme vědět, jestli s Vámi počítáme.

dotazník a přihláška prihlaska_2019_distributed.pdf

Spolu s přihláškou prosím uhraďte účastnický poplatek ve výši 1490 Kč (popř. zálohu ve výši 500 Kč) hotově (viz kontakty) nebo na bankovní účet 0-1557479113/0800 (var. symb. je vaše datum narození ve tvaru ddmmrrrr), QRkód pro platbu je níže. Účastnický poplatek pokrývá cenu ubytování a stravování na obou víkendových akcích a během pobytové části hlavního běhu kurzu (celkem 5 nocí).

Zaslání přihlášky se považuje za závazný akt, kterým vyjadřujete svou svobodnou vůli a zájem zúčastnit se akce ...až se zima zeptá. Organizátor kurzu si vyhrazuje právo z kapacitních nebo jiných důvodů (zdravotní omezení, vyvážení sil skupiny apod.) přihlášku odmítnout. V takovém případě Vám bude vrácena plná výše účastnického poplatku. Účastí na kurzu nevyplývají žádné další nároky ani závazky*

*) Pokud na kurz jedete v rámci výuky, informujte se u vyučujícího či garanta předmětu,jaké další požadavky (kromě účasti na kurzu) vyžaduje pro udělení zápočtu.